Passeig Sant Oleguer al costat del Palau d'Esports

síntomas COVID-19