La recollida del dorsal i xip es farà el mateix dia de la cursa

               fins mitja hora abans de la sortida al punt d’inici de la cursa.

 

                     PUNT DE RECOLLIDA      >>> VEURE  <<<