Reglament   Recorregut   Recollida dorsals  On aparcar   Obsequi  -   mitjasabadell@gmail.com

INSCRIPCIÓ OBERTA  21km - 14 km - 7 km - Curses infantils

       PATROCINA